top of page

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Wrzesień jest miesiącem, w którym działania policjantów są ukierunkowane szczególnie na dobro dzieci. W celu uświadomienia pociechom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać zarówno w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu do domu, mundurowi właśnie w tym okresie przeprowadzają cykl spotkań. W dniu dzisiejszym takie spotkanie miało miejsce

w naszej szkole, podczas którego gościliśmy Panią Policjant z Komendy Policji

w Korczynie. Nasi uczniowie w dwóch grupach, klasy młodsze I-III oraz klasy starsze IV-VIII zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, a przede wszystkim dowiedzieli się, jak w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Szczególną uwagę skupiono na zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze

w przypadku braku chodnika lub pobocza oraz jazdy rowerem. Podkreślono również,

jak ważną rolę w bezpieczeństwie pieszych odgrywają prawidłowo noszone elementy odblaskowe. Pani Policjant zwróciła uwagę na konieczność właściwego zachowania się dzieci w stosunku do osób obcych lub zagrożeń bezpieczeństwa w domu i na zewnątrz. Przypomniała o ważnych numerach alarmowych, na które należy dzwonić w razie wystąpienia zagrożenia. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa. Wykazywali się również dobrą znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię, jak również znaków drogowych. Chętnie przećwiczyli bezpieczne pozycje, jakie należy przyjąć w sytuacji zagrożenia pogryzieniem przez zwierzę. Duże zainteresowanie dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie policjantki. W szczególności kajdanki, które dzieci mogły dokładnie obejrzeć.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie mądrze wykorzystają zdobytą wiedzę teoretyczną

i znajdzie ona zastosowanie w praktyce. Oby te spotkania przyniosły wymierne efekty

w postaci bezpieczeństwa naszych dzieci. Serdecznie dziękujemy Komendzie Policji

w Korczynie za współpracę i pomoc.


Zapraszamy do galerii zdjęć:


Comments


bottom of page