top of page

Dziękujemy Wam nauczyciele

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ PRAGNIEMY ZŁOŻYĆ DYREKCJI, GRONU PEDAGOGICZNEMU I PRACOWNIKOM SZKOŁY WYRAZY SZACUNKU I ŻYCZYĆ, BY CODZIENNA PRACA STANOWIŁA ŹRÓDŁO SATYSFAKCJI I POCZUCIA DOBRZE SPEŁNIONEGO OBOWIĄZKU. NIECH KAŻDEGO DNIA TOWARZYSZY WAM POGODA DUCHA, PASJA PRZEKAZYWANIA WIEDZY ORAZ KSZTAŁTOWANIA CHARAKTERÓW

I POSTAW MŁODYCH LUDZI I WPŁYWANIA NA ICH ŻYCIOWE WYBORY. ŻYCZYMY, ABY WDZIĘCZNOŚĆ UCZNIÓW WYNAGRADZAŁA WAM TRUDY NIEŁATWEJ PRACY,

A PAMIĘĆ WYCHOWANKÓW SPRZED LAT STANOWIŁA DOWÓD NA TO, JAK OGROMNĄ ROLĘ ODEGRALIŚCIE W ICH ŻYCIU.

SAMORZĄD UCZNIOWSKIComments


bottom of page