top of page

Egzamin na kartę rowerową

Egzamin na kartę rowerową jest to ważny moment dla każdego ucznia, który chce wykazać swoje umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się na rowerze.

Uczniowie muszą zdobyć wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych i zasad bezpieczeństwa.

Po nauce teorii, uczniowie przeszli do praktycznej części egzaminu. Na specjalnie przygotowanym placu manewrowym musieli wykazać się umiejętnościami takimi jak prawidłowe hamowanie, sygnalizowanie zmiany kierunku czy omijanie przeszkód.

Pod czujnym okiem egzaminatora musieli pokazać, że potrafią stosować przepisy ruchu drogowego, odpowiednio reagować na różne sytuacje na drodze.

Po zdaniu każdej części egzaminu Pan Dyrektor wręczył uczniom dokument uprawniający do zady rowerem po drogach.

Egzamin na kartę rowerową to nie tylko okazja do zdobycia ważnego dokumentu, ale również nauka odpowiedzialności i bezpieczeństwa na drodze. Pamiętajmy, że umiejętność jazdy na rowerze to także umiejętność dbania o siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczna jazda zawsze powinna być naszym priorytetem! 🚴ความคิดเห็น


bottom of page