top of page

Gramy zmysłami🙂

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci z oddziału przedszkolnego „A” brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Gramy zmysłami”. Głównym celem programu było innowacyjne, kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci oraz tworzenie przez nauczyciela odpowiednich warunków do poznania świata wieloma zmysłami. Uczniowie mogli wykazać się swoją pomysłowością oraz czerpali wielką radość z proponowanych im aktywności. Była to wspaniała przygoda, w której dzieci rozwijały swoje zmysły. Spacerowały, kroczyły boso ścieżkami sensorycznymi. Poddawały próbie swój smak, węch i wzrok. Usprawniały motorykę małą z pomocą przeróżnych mas plastycznych.
bottom of page