top of page

KSIĄŻKA (dla) PRZEDSZKOLAKA

W ramach projektu czytelniczego w oddziałach przedszkolnych podejmowane były kolejne działania mające na celu promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków. W październiku omawiane były utwory Jana Brzechwy, w związku z tym wszelkie formy wykorzystywane na zajęciach związane były z tym autorem. Dzieci z grupy młodszej po wysłuchaniu wiersza ,,Na straganie” wykonały ,,warzywkowe postacie”, nauczyły się piosenki ,,Na wyspach Bergamutach” oraz wiersza ,,Miś” do którego wykonały maski misia. Dzieci z grupy starszej po wysłuchaniu ,,Kaczki Dziwaczki’’ wykonały pracę plastyczną do wiersza, a także

zainscenizowały teatrzyk. W czytanie zaangażowali się też rodzice, którzy odwiedzili nasz oddział, rozbudzając zaciekawienie dzieci czytanymi tekstami.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania przyczynią się do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.

bottom of page