top of page

Mała książka – wielki człowiek

Nasi pierwszoklasiści otrzymali wspaniałą wyprawkę na okres zdalnej nauki. W dniu 6 listopada całą klasą udaliśmy się z wizytą do biblioteki szkolnej. Pani bibliotekarka przygotowała dla uczniów małe upominki a podczas rozmowy z dziećmi sprawdziła ich wiedzę na temat biblioteki i poszanowania książek. Następnie każdy pierwszoklasista został uroczyście przyjęty w poczet czytelników i mógł wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Równocześnie została przekazana wszystkim uczniom Wyprawka Czytelnicza, którą Szkoła

otrzymała w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt ten realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W skład Wyprawki Czytelniczej wchodzą: „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, broszura – poradnik dla Rodziców oraz kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania.


Autorzy kampanii podkreślają fakt, iż nauka czytania dzięki Wyprawce może stać się prawdziwą przyjemnością oraz rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość na drugiego człowieka i nigdy nie kończącą się pasję do czytania, zdobywania wiedzy i poszerzania swoich zainteresowań. Życzymy naszym pierwszakom opanowania tej bardzo potrzebnej umiejętności, a później, cytując Wisławę Szymborską, czerpania przyjemności z tej najpiękniejszej zabawy, jaką sobie ludzkość wymyśliła, z czytania książek.
1 Comment


Scarlett H
Scarlett H
Sep 22, 2021

Helloo mate great blog post

Like
bottom of page