MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Z MARIĄ KONOPNICKĄ POZNAJEMY ŚWIAT”

W listopadzie bieżącego roku uczniowie klas 1-3 brali udział w Międzyszkolnym Konkursie

Plastycznym „Z Marią Konopnicką poznajemy świat” zorganizowanym przez Szkołę

Podstawową nr 3 w Krośnie pod patronatem Prezydent Miasta Krosna. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat życia M. Konopnickiej, popularyzowanie jej twórczości

i rozwijanie uzdolnień dzieci. Praca uczennicy klasy III Aleksandry Pierz do utworu patronki

naszej szkoły pt. „Zła zima” uzyskała wyróżnienie i nagrodę książkową. Wszyscy uczestnicy

zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Serdecznie gratulujemy!
Skontaktuj się z nami

Adres

  • Strona BIP
  • Facebook SP Iskrzynia
  • Polityka prywatności
  • Oświadczenie dostępności

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

/SPIskrzynia/SkrytkaESP

Tel: 13 43 155 13

Email: sp@spiskrzynia.pl

Iskrzynia ul. Szkolna 4

38-422 Iskrzynia

                        © 2020 JGrochowska