top of page

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „Z MARIĄ KONOPNICKĄ POZNAJEMY ŚWIAT”

W listopadzie bieżącego roku uczniowie klas 1-3 brali udział w Międzyszkolnym Konkursie

Plastycznym „Z Marią Konopnicką poznajemy świat” zorganizowanym przez Szkołę

Podstawową nr 3 w Krośnie pod patronatem Prezydent Miasta Krosna. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat życia M. Konopnickiej, popularyzowanie jej twórczości

i rozwijanie uzdolnień dzieci. Praca uczennicy klasy III Aleksandry Pierz do utworu patronki

naszej szkoły pt. „Zła zima” uzyskała wyróżnienie i nagrodę książkową. Wszyscy uczestnicy

zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Serdecznie gratulujemy!
Opmerkingen


bottom of page