PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców naszej szkoły za zakup podkładek do siedzenia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Wychowawcy wraz z dziećmi.