top of page

Wielkie serce naszej uczennicy

Nadia Łuksa uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Iskrzyni wykazała się wielkim sercem i otwartością na potrzeby ludzi ubogich i bezdomnych.

11 listopada 2021 roku na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadziło kwestę, w którą m. in. włączyła się Nadia. Pozyskane w ten sposób fundusze pozwolą nieść pomoc potrzebującym ludziom.

Serdecznie gratulujemy Nadii dojrzałej postawy i empatii.

Warto jest mówić o człowieku, który pracuje nie dla zysku, ale z potrzeby serca, nie dla poklasku, ale dla uśmiechu i prostego „dziękuję.”Comments


bottom of page