top of page

„Woda naszym skarbem. Ratujmy naszą planetę!”

W naszej szkole od 20.04.2022r. do 27.04.2022r. był realizowany projekt „WODA NASZYM SKARBEM. RATUJMY NASZĄ PLANETĘ!”. W projekcie brały udział wszystkie klasy od najmłodszych do najstarszych. Celem głównym projektu było kształtowanie świadomości uczniów, że woda jest życiodajną, ale ograniczoną substancją, o która musimy dbać i jej nie zanieczyszczać. Projekt również miał na celu propagowanie właściwych postaw ekologicznych i ekologicznego stylu życia oraz rozbudzanie świadomości, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. W ramach projektu dla dzieci

z wszystkich klas został zorganizowany konkurs plastyczny, polegający na wykonaniu plakatu pod hasłem „Woda naszym skarbem”.


Oddział przedszkolny 0 „B”

Podczas realizacji projektu, dzieci z oddziału przedszkolnego 0 „B” zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie, poznały znaczenie wody w życiu ludzi i zwierząt oraz dowiedziały się, że wodę należy oszczędzać. Brały udział w eksperymencie ,,Co pływa, co tonie”, zabawach matematycznych ,,Przeliczanie kropel” oraz wykonały pracę plastyczną ,,Akwarium”.
Oddział przedszkolny 0 „A”

Dzieci z oddziału przedszkolnego 0 „A” przez cały tydzień realizacji projektu poznawały znaczenie wody w przyrodzie poprzez różne aktywności. Poznały cykl obiegu wody w przyrodzie na przykładzie pracy plastycznej „Woda źródłem naszego życia”. Nauczyły się znaczenia nowych pojęć, takich jak: magazynowanie, parowanie, skraplanie. Na podstawie filmu edukacyjnego „To powinieneś wiedzieć o wodzie!” została przeprowadzona rozmowa kierowana na temat konieczności dbania o czystość wody; której celem było kształtowanie postaw ekologicznych oraz wdrażanie do poszanowania wody. Podczas oglądania bajki „Nad wodą”, dzieci poznały treść „Listu od Bobra Twardego Ząbka”. Po analizie problemu, wspólnie z nauczycielem ułożyły rozwiązanie „WODA = ŻYCIODAJNA SUBSTANCJA”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przeprowadzonej pogadance na temat bezpiecznego zachowania nad wodą. Chętnie brały udział w zabawie dydaktycznej „Skąd się bierze woda w kranie?” oraz w zabawach ruchowych: „Podaj krople”, „Rzeka”, „Chmurka ze słońcem”, „Chmurka z deszczem”. Słuchanie i wspólne omawianie treści opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla” pomogło utrwalić zdobytą wiedzę. Podczas wykonywania zadania „O wodę dbamy, gdy jej nie zanieczyszczamy”, dzieci uzupełniły mapę z oczyszczalnią ścieków, a następnie rozwiązały labirynt. Nauczyły się również rymowanki o wodzie oraz poznały piosenki ekologiczne: „Czysta woda zdrowia doda”, „Woda to życie”. Włączyły się w obchody tzw. „zielonego dnia” w naszej szkole, by zaprezentować swoją postawę ekologiczną. Następnie podjęły wyzwanie „Do jakich czynności codziennie używamy wody?” wybierając i uzupełniając przez tydzień ilustracje przedstawiające czynności, w których wykorzystywały wodę. Wspólnie zredagowały gazetkę tematyczną, co pozwoliło utrwalić podstawowe zasady oszczędzania wody. Wszystkie dzieci wykonały plakaty na konkurs plastyczny pod hasłem: „Woda naszym skarbem”. Na podsumowanie projektu, za solidne wykonanie poszczególnych zadań, otrzymały odznakę „DBAM O WODĘ”.


Galeria zdjęć pod linkiem:Klasa I

W ramach realizacji projektu, uczniowie klasy I wzięli udział w cyklu zajęć dotyczących wody i jej ochrony. Dzieci oglądały filmy edukacyjne: „Woda wokół nas”, „Paxi – cykl hydrologiczny” oraz „Oszczędzaj wodę”. Przeprowadzone zostały doświadczenia: „Co pływa, a co tonie” i „Co kryje w sobie woda” (badanie właściwości wody i co się w niej rozpuszcza). Pierwszoklasiści rozwiązywali łamigłówki matematyczne, quizy interaktywne oraz uczestniczyli w zabawach ruchowych związanych z wodą (np. Odgłosy wody, „Woda-ląd”, „Tańczące kropelki”, „Łowimy rybki”). Dzieci poznały rolę wody w życiu, możliwości jej zastosowania przez człowieka oraz sposoby jej oszczędzania. Uczniowie opracowali klasowy plan oszczędzania wody, który już został wdrożony do realizacji oraz wykonali najprostszy filtr do wody z dostępnych materiałów. Dzieci zrobiły prace na konkurs plastyczny zorganizowany w ramach projektu oraz wykonały pomysłowe akwaria z kartonu, bibuły i materiałów przyrodniczych, zachęcające do ochrony wody i jej mieszkańców. Klasa I przygotowała i zaprezentowała przedstawienie (program artystyczny) z okazji Światowego Dnia Ziemi, podczas którego poprzez wiersze, piosenki i tańce, promowała ekologię - dbanie o czystość wód oraz całej Ziemi.


Galeria zdjęć pod linkiem:Klasa II i III

Uczniowie klasy II i III uczestniczyli w wielu aktywnościach z projektu „WODA NASZYM SKARBEM”. Na podstawie scenariusza „Łapmy wodę”, poznali kilka faktów o znaczeniu i wykorzystaniu wody w życiu codziennym, w gospodarce i w przemyśle. Dowiedzieli się, że zmniejszają się źródła wody pitnej na świecie. Podczas dyskusji poznali sytuacje,

w których marnuje się wodę oraz te działania, które sprzyjają jej oszczędzaniu. Uczniowie wspólnie doszli do wniosku, że wodę należy oszczędzać z wielu powodów. Większość uczniów podjęła wyzwanie monitorowania swoich działań w dzienniczku obserwacji Domowego Detektywa Łapiwody przez 7 dni. Realizowany był również scenariusz „Nabici

w butelkę” w celu uświadomienia uczniom negatywnych stron butelkowania wody, a także zachęcania ich do dbania o środowisko poprzez redukcję ilości odpadów, mniejszego zużycia wody z kranu i rozwijania kreatywności w tym zakresie. Po krótkiej pogadance

o produkcji wody butelkowanej i ogromnych kosztach z tym związanych, dzieci pracowały w grupach nad etykietką do wylosowanej butelki wody oraz do wody z kranu. W drodze głosowania wybrana została reklama najtańszej wody, czyli „kranówy”. Miała miejsce także degustacja różnych rodzajów wody źródlanej. Kolejna aktywność to wykonanie pomysłowych plakatów na temat „Woda naszym skarbem”.


Galeria zdjęć pod linkiem:Klasy IV – VIII

Uczniowie klas starszych również włączyli się do aktywności związanych z projektem. Na lekcjach z wychowawcą oraz na zajęciach z biologii, a w klasie IV na przyrodzie, omówiona została tematyka zagrożeń dla naszej planety i sposobów działań człowieka, by pomóc Ziemi stać się bardziej czystą. Poruszone zostały także zagadnienia związane z rolą wody w przyrodzie i ochroną jej zasobów. Uczniowie klasy V mieli bezpośredni udział w sporządzaniu tematycznej gazetki dotyczącej projektu. Każdy uczeń na zajęciach kółka przyrodniczego wykonał plakat według własnego pomysłu pod hasłem ,,Woda naszym skarbem”. Nie brakowało uczniom inwencji twórczej przy zastosowaniu różnorodnych technik. Prace szybko były gotowe, a najciekawsze z nich ozdobiły gazetkę. Podobnie, chętni uczniowie klasy VIII wykonywali prace plastyczne związane z ochroną wody na Ziemi, ze zmianami klimatycznymi zachodzącymi na naszej planecie, z segregowaniem śmieci, sposobami ich utylizacji i recyklingiem. Ponadto, swoją ,,projektową aktywność” wykazali wszyscy uczniowie klasy VII poprzez czynny udział w szkolnych obchodach Dnia Ziemi. Przygotowali ciekawe przedstawienie, podczas którego toczyły się rozmowy uczennicy-Ziemi z uczniami-Ziemianami. Dyskusję na tematy związane z kondycją Ziemi oraz sposobami poprawienia owej kondycji prowadzili uczennica-dziennikarka i uczeń-dziennikarz. Uczniowie klasy VII zadbali o wystrój podczas przedstawienia oraz dobór strojów do granych ról. Chętni uczniowie z klas IV – VIII wzięli udział w konkursie plastycznym, a klasy VI i VII jako dodatkową misję mogły wykonać prezentację multimedialną o tematyce, jak uratować Ziemię od zagłady.


Podsumowaniem projektu było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Najlepsze prace zostały nagrodzone.


Galeria zdjęć pod linkiem:
Klasa 0 „A”

I miejsce – Kornelia Ślęzak

II miejsce – Hanna Pigoń i Julita Rysz

III miejsce – Amelia Pelczar i Tobiasz Lorenc
Klasa I

I miejsce –Antonina Pierz

II miejsce – Nikola Zych

III miejsce – Rita PrajsnarKlasa II

I miejsce – Emilia Boczar

II miejsce – Jakub Bieda

III miejsce – Michał Szewczyk


Galeria zdjęć pod linkiem:Klasa III

I miejsce – Konrad Kłapkowski

II miejsce – Maja Gaj

III miejsce – Paula Hebda


Galeria zdjęć pod linkiem:Klasy IV – VIII

I miejsce: Miłosz Boczar - klasa IV

Oliwia Szymańska - klasa VIII

II miejsce: Aleksandra Wronowska - klasa VIII

Wiktor Węgrzynek - klasa VIII

III miejsce: Amelia Fiuk - klasa VIII


oraz 2 wyróżnienia: dla Tymoteusza Lorensa z klasy IV i dla Wiktora Folty z klasy VIII.

Dyplomy uznania za najbardziej oryginalne prezentacje multimedialne otrzymały: Alicja Gaj oraz Gabriela Kłapkowska – obydwie uczennice uczęszczają do klasy VII.


Galeria zdjęć pod linkiem:Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za aktywny udział w projekcie, za kreatywność i chęć zdobywania wiedzy. Stan środowiska to nasza wspólna odpowiedzialność, więc zaangażowanie nawet w najmniejszą aktywność w projekcie przełoży się, miejmy nadzieję, na bezpośrednią i pośrednią ochronę środowiska naturalnego. Uczniów, którzy nie zdecydowali się na wykonanie żadnych aktywności dla chętnych, wciąż zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych szkolnych inicjatywach.Organizatorzy projektu:

Barbara Pelczar

Renata WajdowiczComments


bottom of page