top of page

Wybierz życie na playliście

Szanowni Państwo

Komenda Miejska Policji w Krośnie w dniu 22.02.2021r. rozpoczyna akcję edukacyjno – informacyjną pn. „wybierz życie na playliście”, której celem jest podniesienie świadomości społeczności powiatu krośnieńskiego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Myślą przewodnią wdrażanej akcji jest narastający i bardzo niepokojący problem korzystania przez uczestników ruchu drogowego z urządzeń elektronicznych w znacznym stopniu ograniczających możliwości percepcyjne. Zagrożenie jakie wynika z zachowań tego typu skłania nas do podjęcia w szerszym zakresie działań zmierzających do ograniczenia tego zjawiska. Prowadzone przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Krośnie działania skierowane zostaną do różnych grup społecznych przy wykorzystaniu odmiennych sposobów komunikacji. Pragniemy, aby prowadzone przez nas działania przyczyniły się do rozpoczęcia debaty wśród społeczności lokalnej o tych jakże groźnych zachowaniach zarówno dla zmotoryzowanych jak i pieszych uczestników ruchu drogowego.
Comments


bottom of page