top of page

Zdalne nauczanie

W powiatach znajdujących się w obszarze czerwonym z uwagi na ograniczenie

w całości funkcjonowania szkół z mocy Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 23 października 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870)


w terminie od  24 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie klasy 4-8 rozpoczynają zajęcia w formie nauczania zdalnego.


Uczniowie klas 1-3 uczą się tak, jak dotychczas.


Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć przekazywane są za pośrednictwem nauczycieli i wychowawców klas.


Comments


bottom of page