top of page

OFERTA EDUKACYJNA

images.jfif

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych. 

Nasze przedszkole czynne jest od godz. 7:00 do 16:00.

Pracujemy od września do lipca.

 

 

Oferujemy trzy posiłki dziennie, tj. śniadanie, II śniadanie, obiad

ZAJĘCIA DODATKOWE:

  • Religia

  • Język angielski

  • Zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe

  • Rytmika

W CODZIENNEJ PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRAGNIEMY DBAĆ O:

 

- rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu.

- różnorodną aktywność twórczą dziecka,

- zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,

- możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,

- interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

- zajęcia adaptacyjne w ramach realizacji programu własnego – cykl spotkań z rodzicami i dziećmi, które mają rozpocząć edukację przedszkolną,

- różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki,
- wspólne wykonywanie ozdób choinkowych, pieczenie ciasteczek i malowanie pisanek, wycieczki

- przedstawienia teatralne i konkursy dla dzieci w przedszkolu i poza jego terenem

- spotkania z ciekawymi ludźmi - szeroko rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym

- zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, religia

- opiekę logopedyczną (badania przesiewowe słuchu i mowy na wejściu).

 

 

INNOWACYJNE DZIAŁANIA:

 

- zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej,

- zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu,

- zajęcia z wykorzystaniem Pedagogiki Zabawy Klanza,

- ćwiczenia gimnastyczne metodami twórczymi: W. Sherborne, C. Orffa, R. Labana,

- bajkoterapia,

- zajęcia z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej.

bottom of page