top of page

Uczniowie i pełnione przez nich funkcje w Szkole Podstawowej w Iskrzyni

Informacje dotyczące twórców bloga strony internetowej szkoły:


Administrator 1 - Julita Pelczar (od 3.04.2024 r.)

Administrator 2 - Maja Gaj (od 3.04.2024 r.)


Administrator 3 - Paweł Tylka (od 1.12.2021 r.)

Administrator 4 - Jan Pigoń (od 1.01.2022 r.)


Osoby odpowiedzialne za uwiecznianie ważnych wydarzeń szkolnych na stronie internetowej oraz Facebook:


Hubert Koszela (od 1.12.2021 r.)

Kamila Kolodczejczyk (od 1.03.2023 r.)

Jakub Boczar (od 1.03.2023 r.)


Graficy szkolni odpowiedzialni za zdjęcia na stronie internetowej:


Paulina Dudek (od 1.03.2023 r.)

Julia Słowik (od 1.03.2023 r.)

Weronika Występek (od 1.03.2023 r.)


Sekcja administratorów komputerów w pracowni szkolnej:


Jakub Boczar (od 1.09.2023 r.)

Jan Pigoń (od 1.09.2023 r.)


Mateusz Szmyd (od 1.09.2022 r.)

Igor Pinkowicz (od 1.09.2022 r.)

Kacper Inglot (od 1.12.2022 r.)


Comments


bottom of page