top of page

Uczniowie i pełnione przez nich funkcje w Szkole Podstawowej w Iskrzyni

Informacje dotyczące twórców bloga:


Administrator 1 - Paweł Tylka (od 1.12.2021 r.)

Administrator 2 - Jakub Boczar (od 1.12.2021 r.)

Administrator 3 - Jan Pigoń (od 1.01.2022 r.)

Administrator 4 - Kamila Kolodczejczyk (od 1.01.2022 r.)


Osoby odpowiedzialne za uwiecznianie ważnych wydarzeń szkolnych:


Hubert Koszela


bottom of page