top of page

Bezpieczna droga z domu do szkoły :)

7. września 2022 roku uczniów naszej szkoły odwiedzili policjanci z Posterunku Policji w Korczynie.

Nasi uczniowie w trzech grupach: przedszkole, klasy młodsze I-III oraz klasy starsze IV-VIII zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, a przede wszystkim dowiedzieli się, jak w praktyce zastosować zdobytą wiedzę. Szczególną uwagę poświęcili zasadom bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, poruszania się po drodze w przypadku braku chodnika lub pobocza oraz jazdy rowerem. Podkreślono również, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.

W grupie starszej poruszony został temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Ponadto Funkcjonariusze zapoznali uczniów z zagrożeniami związanymi z dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi.

Duże zainteresowanie szczególnie wśród najmłodszych dzieci wywołało wyposażenie policjantów, które dzieci mogły dokładnie obejrzeć.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie mądrze wykorzystają zdobytą wiedzę.


Zdjęcia obejrzeć można klikając w link umieszczony poniżej:Comments


bottom of page