top of page

Historia na planszy i w kartach - czyli lekcja historii w klasie VI

Ponury wiek XVII. Czas pełen wojen, intryg politycznych i husarskiej chwały. To trudny okres dla historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i temat nielubiany przez uczniów

W grudniu 2022 roku uczniowie kl. VI postanowili zmierzyć się z realiami XVII wiecznej Rzeczypospolitej. Szóstoklasiści podzieleni na trzy zespoły analizowali mapy, infografiki

i teksty źródłowe, by zdobyte informacje wykorzystać do zaprojektowania gier edukacyjnych. Efektem ich pracy było przygotowanie zestawów 3 gier historycznych: planszówek i kart Memory. Uczniowie z powodzeniem przetestowali wykonane przez siebie gry mając przy tym wspaniałą zabawę, co zostało udokumentowane aparatem fotograficznym zakupionym w ramach projektu .Tak szóstoklasiści oswoili ponury XVII wiek!

Zapraszamy na Facebooka szkoły : https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowawIskrzyni


Commentaires


bottom of page