top of page

KSIĄŻKA (dla) PRZEDSZKOLAKA

W ramach projektu czytelniczego w oddziałach przedszkolnych podejmowane były kolejne działania mające na celu promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków. W październiku omawiane były utwory Jana Brzechwy, w związku z tym wszelkie formy

wykorzystywane na zajęciach związane były z tym autorem. Dzieci z grupy młodszej

po wysłuchaniu wiersza ,,Na straganie” wykonały ,,warzywkowe postacie”, nauczyły się piosenki ,,Na wyspach Bergamutach” oraz wiersza ,,Miś” do którego wykonały maski misia. Dzieci z grupy starszej po wysłuchaniu ,,Kaczki Dziwaczki’’ wykonały pracę plastyczną

do wiersza, a także zainscenizowały teatrzyk. W czytanie zaangażowali się też rodzice, którzy odwiedzili nasz oddział, rozbudzając zaciekawienie dzieci czytanymi tekstami.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania przyczynią się do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.


Kommentare


bottom of page