top of page

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

W oddziale przedszkolnym „0”A w maju i czerwcu 2022r. był realizowany ogólnopolski projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Głównym celem projektu było wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy oraz poznanie zasad zachowania

i dbania o rośliny i zwierzęta mieszkające w lesie; a także dbanie o własne zdrowie poprzez właściwe odżywianie, systematyczne ćwiczenia i aktywne spędzanie czasu wolnego.

Projekt był realizowany w trzech częściach: I. W lesie – „Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze” II. W parku – „Dbam o aktywność fizyczną” III. W ogrodzie – „Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

W I części („W lesie”) dzieci poznały zasady dbania o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze poprzez wykorzystanie opowiadania „Małe jest piękne”. Po zapoznaniu się

z „Listem Kubusia”, starały się rozwiązać problem wilczka Łapinka. Pracowały nad mapą lasu wyrażając emocje zwierząt, próbowały znaleźć dla nich domki. Na podstawie bajki

pt.: „W lesie” poznały 4 piętra roślinności. Miały możliwość obejrzenia filmu „Dbaj o rośliny

i zwierzęta. Dla Ziemi trzeba żyć lepiej” i poznania wiersza „Co to jest las?”. Ponadto poznały podstawowe zasady zachowania w lesie i dlaczego tak ważne jest ich przestrzeganie.

Rozwiązały zadania mające na celu wyszukanie zagrożeń i negatywnych zmian w lesie na skutek działalności człowieka (hałas, niszczenie roślin, śmieci, pożar, itp.). Spacery do pobliskiego lasu dały możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości poprzez doświadczenie „Co można w lesie: zobaczyć, posłuchać, dotknąć, poczuć?”. Dzieci chętnie udzielały rad osobom, które wybierają się do lasu.

Na zakończenie I części otrzymały odznakę „EKOEMPATIA”. https://drive.google.com/drive/folders/1VjznfeuWSfWaXV7ulppyw8IYnyyBRiL7?usp=sharingW II części („W parku”) dzieci uczyły się, jak dbać o aktywność fizyczną. Po wysłuchaniu opowiadania „Sport to zdrowie!” szukały przyczyn ociężałego zachowania smoków i próbowały wyjaśnić, dlaczego ruch jest tak ważny dla zdrowia. Projektowały własną ścieżkę zdrowia, a następnie wykonywały te ćwiczenia na boisku szkolnym. Zapoznały się z mapą parku, którą uzupełniły o różne aktywności. Na podstawie bajki pt.: „Ruch to zdrowie”, próbowały odpowiedzieć na pytanie: „Do czego potrzebny jest ruch?”. Podczas zabaw muzyczno- ruchowych, ćwiczyły przy piosenkach: „O tym jak ćwiczymy”, „Gimnastykuj się codziennie”, „Głowa, ramiona…”. W czasie spotkania z wiewiórką Rudą Kitką, wykonały wspólnie pacynkę wiewiórki, nauczyły się zawołania i próbowały pomóc wiewiórce w jej zmartwieniu. Wybierając ulubione formy ruchu starały się odpowiedzieć na pytanie „Co można robić w parku?”. Miały możliwość „ćwiczyć razem z Kubusiem” na boisku szkolnym, a także podczas „zabawy z kostką ruchu”. Przygotowały własny zestaw ćwiczeń na diagramie kołowym dla siebie i całej rodziny.

Na zakończenie tej części otrzymały odznakę „ZWINNOŚĆ”. https://drive.google.com/drive/folders/1GAMrmqvsZOhkTSIjOwHYLmtjmAEWDOZI?usp=sharing


W III części („W ogrodzie”) została przeprowadzona pogadanka nt.: „Dlaczego powinniśmy jeść owoce i warzywa?”. Dzieci wypowiadały się na podstawie filmu „Dbaj

o ruch i odżywianie. Bo bieganie i skakanie to energii wyzwalanie” oraz na podstawie bajki: „Witaminki”. Brały udział w zabawie „Owocowo-warzywna bitwa”. Układały obrazki w historyjce obrazkowej, w której została ukryta „Wiadomość od Trzmiela Kosmatego Brzuszka”. Próbowały pomóc głodnym owadom tworząc „Miododajną łąkę”

i „Piękny, kolorowy ogród”. Wykonały zadania uzupełniając „Mapę ogrodu”. Poznały najważniejsze witaminy, niezbędne w naszej diecie: wit. A, wit. B1, B2, B12, wit. C i wit. D. Nauczyły się piosenki pt.: „Witaminki”. Po wysłuchaniu opowiadania „Owocowy zawrót głowy”, dzieci wybrały sobie 5 ulubionych porcji i umieszczały je na każdym palcu odrysowanej dłoni. W czasie klasowego „Święta mleka i owoców” wspólnie zrobiły „Owocowe szaszłyki”, które im bardzo smakowały. Na podstawie bajki „Na łące” dowiedziały się, co jedzą zapylacze i projektowały ogród „dobry” dla zapylaczy i dla ludzi jednocześnie, pamiętając o roślinach miododajnych. Słuchając opowiadania „Pszczoły potrzebują empatii”, miały możliwość bliższego poznania przyjaciół Kubusia: Maksa i Zosi. Bawiły się w zabawę ruchową „Z kwiatka na kwiatek” oraz grały w gry dla dzieci „Sokomat” i „Mistrz kanapka”. Na zakończenie dzieci otrzymały wyzwanie Kubusia „Mój ulubiony sposób na marchewkę”. Wspólnie z rodzicami opracowały pomysł na wykorzystanie marchewki w kuchni. Za solidne wykonanie wszystkich zadań otrzymały odznakę „PRACOWITOŚĆ”. https://drive.google.com/drive/folders/1pg31WbNPoEGlJ2grQFY5z2gKNgrj1LbB?usp=sharing


Podsumowanie projektu zakończyło się wręczeniem dzieciom dyplomu potwierdzającego przyznanie tytułu: „Kubusiowego Przyjaciela Natury”. https://drive.google.com/drive/folders/1KkUalHn9NVhiX2F4W8wr9NIDWnudW7rB?usp=sharingComments


bottom of page