top of page

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ>

Szkoła Podstawowa w Iskrzyni w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 60 000 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano całość kwoty na zakup wyposażenia wg poniższej specyfikacji: 1. Drukarka 3D. 2. Filament do drukarki 3D. 3. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami. 4. Stacja lutownicza HOT AIR. 5. Aparat fotograficzny z funkcja nagrywania. 6. Statyw do aparatu i kamery. 7. Mikrofon kierunkowy. 8. Mikroport z akcesoriami. 9. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery. 10. Zestaw oświetleniowy: Lampy ze statywem. 12. LEGO® Education SPIKE™ Prime.

12. LEGO® Education SPIKE™ Esential.

13. Plansza z akcesoriami. 13. Google VR. 14. Słuchawki studyjne. Ww. wyposażenie wykorzystane zostanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci przy użyciu najnowszych technologii w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz doposażenia i unowocześnienia bazy szkolnej.
Opmerkingen


bottom of page