top of page

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 😊

Od 1999 roku w październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły i upowszechnianie czytelnictwa. Hasło tegorocznych obchodów to: „Czytanie dla pokoju”.

Z tej okazji biblioteka Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni po raz kolejny aktywnie włączyła się w obchody święta, organizując różne przedsięwzięcia promujące czytelnictwo wśród uczniów.

W pierwszym tygodniu października odbył się Szkolny Dzień Głośnego Czytania. Każda lekcja w tym dniu rozpoczynała się głośnym czytaniem fragmentu książki ze szkolnej biblioteki.

Również w październiku po raz kolejny zainicjowana została akcja "Starsi czytają młodszym".

Przedsięwzięcie to będzie realizowane przez cały rok szkolny. Raz w tygodniu starsi uczniowie przeczytają dzieciom z przedszkola wybraną baśń lub opowiadanie. Podczas pierwszego spotkania uczniowie klasy 6 wręczyli dzieciom upominki – własnoręcznie wykonane zakładki do książek.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się Szkolny Konkurs Czytelniczy "Znamy twórczość Marii Konopnickiej". Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych, uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące wybranej książki Marii Konopnickiej. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe zakupione z funduszu przyznanego szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ciągu całego miesiąca każda klasa pracowała nad wykonaniem plakatu przedstawiającego wartości płynące z czytania książek. Wykonane przez uczniów prace zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce.


Comments


bottom of page