top of page

PROJEKT EDUKACYJNY ,,KOKOSZA, GROSZ DO GROSZA"

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III oraz VI wraz z wychowawcami przystąpili

do realizacji zadań Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Kokosza grosz do grosza”, którego podsumowanie odbyło się 3 marca.

Celem projektu była edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mieli szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania

i namnażania oszczędności. Projekt miał zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności

do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Uczniowie zgłębiali te zagadnienia pod czujnym okiem sympatycznej kurki. W ramach przedsięwzięcia uczestniczyli w lekcjach, zdobywając wiedzę na temat historii pieniądza, jego roli w świecie, sposobów jego zdobywania i oszczędzania, rozwiązywali zadania pakietu ćwiczeniowego, a następnie przystąpili to testu zdobytych umiejętności.


Wzięli udział w konkursie, którego laureatami zostali:

klasa III - Mikołaj Tylka, Dagmara Stachura

klasa VI – Igor Pinkowicz, Mateusz Szmyd, Bartosz Kwolek


Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe: Koko-skarbonkę i Koko-torbę.

Projekt „Kokosza, grosz do grosza!” został zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. W wyniku udziału w projekcie nasza szkoła może pochwalić się uzyskaniem certyfikatu szkoły promującej wiedzę

z zakresu finansów i oszczędzania.
Commentaires


bottom of page