top of page

#Szkoła Pamięta„Szkoła Pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej, której celem jest zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.

W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.


Ze względu na pandemię koronawirusa działania realizowane w ramach akcji „Szkoła Pamięta” miały przede wszystkim charakter wirtualny i multimedialny. W trakcie trwania akcji uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iskrzyni opracowali

i przygotowali prezentacje multimedialne na tematy:


„W służbie Polsce podczas II wojny światowej”


„Działalność konspiracyjna i akcje bojowe przeprowadzone przez Oddział Partyzancki OP-15 w Obwodzie Krosno podczas II wojny światowej”


Akcja „Pensjonat”


Ósmoklasiści w swoich pracach upamiętnili bohaterów, którzy podczas II wojny światowej działali w konspiracji antyhitlerowskiej i antykomunistycznej w okolicach Krosna i Jasła

i podejmowali działania zmierzające do odzyskania niepodległości.


Dzięki temu przedsięwzięciu cała społeczność szkolna zwróci uwagę na historię swojej małej ojczyzny i czyny lokalnych bohaterów, gdyż jak powiedział Józef Piłsudski: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”


Akcja-pensjonat-prezentacja M.Folta, N
.B
Pobierz B • 595KB

Kazimierz-pietruszka - K.Szmyd
.pdf
Pobierz PDF • 309KB

Prezentacja-history K.Kwolek, M
.Omachel,
Pobierz OMACHEL, • 1.02MB

Prezentacja-Karoliny-i-Nikoli
.pdf
Pobierz PDF • 121KB

Comments


bottom of page