top of page

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Szczegóły zamówienia:

https://spiskrzynia.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-o-wartosci-nieprzekraczajacej-130-tys-zl/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-zamowienia.htmlbottom of page